Kancelaria Radcy Prawnego Bogdana Skaby funkcjonuje od 1994 roku, oferując stałą lub doraźną pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Radca Prawny Bogdan Skaba wykonuje działalność na podstawie wpisu na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 1549.

Działalność kancelarii prawnej objęta jest ubezpieczeniową odpowiedzialnością cywilną z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych.

img