Oferta

Usługi prawne Kancelarii Radcowskiej obejmują m.in.:
1. Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym z zakresu:

  • prawa cywilnego, w tym spadkowego i gospodarczego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa handlowego,
  • prawa pracy,
  • prawa spółdzielczego, w tym spółdzielczości mieszkaniowej,
  • prawa geologicznego i górniczego, w tym dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód górniczych,
  • prawa administracyjnego.

2. Udzielanie porad prawnych.
3. Sporządzanie pisemnych opinii i ekspertyz prawnych.
4. Opracowanie projektów umów i innych dokumentów.
5. Pomoc prawna przy rejestracji podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym
i wpisywaniu zastawów do Rejestru Zastawów.
6. Windykację należności.

Oferujemy kompleksową obsługę i porady prawne dla firm i Klientów indywidualnych.

img

img