Ciekawostki prawne

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli chcesz złożyć pozew o rozwód musisz pamiętać o spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Warto wiedzieć, że sąd udzieli rozwodu, tylko w określonych przypadkach, określonych w ustawie. Jeśli chcesz mieć pewność, że pozew rozwodowy został prawidłowo sporządzony, warto skorzystać z usług prawnika.

Sprawa rozwodowa to trudny, szczególnie emocjonalnie, proces. Z tego powodu warto przygotować się do niej profesjonalnie, aby uniknąć niedomówień na sali sądowej, kiedy poniosą nas emocje. Dobrze sporządzony pozew o rozwód to już połowa sukcesu. To w nim zawrzeć można najważniejsze fakty i okoliczności, o których później mogłoby umknąć na sali sądowej. Zanim dojdziesz do szczegółowego opisu, pamiętaj o wszystkich wymogach formalnych pisma. Rozwody to jedne z najpopularniejszych spraw sądowych, jednak mimo tego wielu osób nastręczają niemałych problemów.

Pozew o rozwód – wymogi formalne

Po pierwsze, pozew o rozwód złożyć należy do właściwego sądu. Zazwyczaj będzie to sąd właściwy dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżeństwa, o ile choć jedno z małżonków nadal mieszka w tym okręgu. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania sprawę kieruje się do sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. W pozwie zawieramy dane powoda (osoby domagającej się wydania orzeczenia) i pozwanego, czyli drugiego małżonka. Określamy w nim treść naszego żądania – czyli najważniejszy aspekt sprawy. Tu możemy określić, czy oczekujemy rozwodu z orzeczeniem o winie, zasądzenia alimentów, a także ustalenia władzy rodzicielskiej wobec dzieci. 

Kto może złożyć pozew?

Pozew o rozwód złożyć możemy samodzielnie, lub przy pomocy pełnomocnika, którym jest prawnik. Adwokat może nam pomóc także przy sporządzaniu pozwu rozwodowego, a także wyjaśnić zawiłości postępowania. Korzystając z usług prawnika z Olsztyna możemy poprosić o wykaz przykładowych pytań podczas rozwodu, które sąd może postawić nam na sali sądowej.

Ile to kosztuje?

Czy za złożenie pozwu o rozwód należy zapłacić? Niestety tak, pozew o rozwód wymaga uiszczenia opłaty sądowej. Jej wysokość wynosi 600 zł. Jeszcze więcej zapłacimy jeżeli złożymy wniosek o podział majątku. Wówczas należy liczyć się z kosztem 1000 zł. Oprócz opłaty do pozwu należy złożyć inne dokumenty, takie jak odpisy aktu małżeństwa i aktu urodzenia dzieci, jeżeli są małoletnie. W przypadku braku wszystkich dokumentów sąd wezwie powoda do uzupełnienia dokumentacji. Taka sytuacja znacząco wydłuży jednak postępowanie i sprawi, że sprawa rozwodowa może opóźnić się nawet o kilka miesięcy.

Rozprawa rozwodowa

Sam pozew to dopiero pierwszy etap, choć na pewno bardzo ważny ważny. Ostatecznie decyzja zapadnie na sali sądowej. Sąd orzekając o winie bierze pod uwagę, czy zostały spełnione przesłanki negatywne, co do ustania małżeństwa. Najważniejsze z nich to trwałe i zupełny rozkład pożycia małżeństwa. Wiąże się to z zerwaniem więzi nie tylko emocjonalnej, ale i gospodarczej czy fizycznej. Sąd weryfikuje również to, czy rozwód nie stoi w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci. Rozwód może zostać nieudzielony jeżeli sąd uzna, że stoi on w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdyby jeden z małżonków domagał się rozwodu z powodu ciężkiej choroby żony lub męża.

Po przeprowadzonej rozprawie sąd wydaje wyrok. Jeżeli nie będziemy zadowoleni z treści jego orzeczenia możemy złożyć odwołanie, do sądu wyższej instancji. Mamy na to jedynie 14 dni. W odwołaniu warto uzasadnić, dlaczego nie zgadzamy się z wyrokiem sądu. Jeżeli naszą sprawę prowadził prawnik to on przygotuje stosowne uzasadnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *