Prawo karne

Prawnik – pomoc w sprawach karnych

Prawnik, a sprawy karne

Usługi prawnicze w sprawach karnych to jeden z najtrudniejszych obszarów w dziedzinie prawoznawstwa, który nie toleruje żadnych eksperymentów. Do rozwiązania problemu należy podchodzić szybko, pewnie i kompetentnie, ponieważ wiele artykułów kodeksu karnego przewiduje poważne rodzaje kar, od których zależy nie tylko reputacja pozwanego, ale całe jego życie.

Niestety, nawet absolutnie niewinna osoba może stać się stroną w sprawie. Przyczyną tego może być fałszywe oskarżenie, błąd organów ścigania lub po prostu fatalne połączenie okoliczności, gdy dowody znalezione na miejscu zbrodni wskazują osobę, która nie ma absolutnie nic wspólnego z przestępstwem. Tylko doświadczony prawnik może pomóc udowodnić niewinność podejrzanego w takiej sytuacji.

W jakich okolicznościach warto skontaktować się z prawnikiem w Olsztynie?

 • Jeśli krewny lub przyjaciel zostaje zatrzymany przez policję
 • Została wszczęta sprawa karna
 • Jeśli ktoś czuje się zagrożony, zastraszany, składane są oświadczenia o przestępstwie
 • Kierowane są groźby, wymuszenia
 • Nie wiadomo, co robić i jak bronić swoich praw w kontaktach z organami ścigania
 • Wydaje się, że policjanci nadużywają swojej władzy, wprowadzają w błąd i wystąpiła pilna potrzeba pomocy prawnika w sprawach karnych.

Prawnik świadczący swoje usługi prawnicze w Olsztynie jest gotowy podjąć się rozwiązania najtrudniejszych spraw. Skuteczne wsparcie na każdym etapie postępowania karnego jest jedną z wielu korzyści płynących ze współpracy z prawnikiem/karnistą. Ważne jest, aby pamiętać, że w trakcie swojej pracy nie korzysta on z szablonów, każdy przypadek jest unikalny, a pomoc specjalisty odbywa się na podstawie starannie zaplanowanej strategii. Pomoc prawna dotyczy wszystkich spraw na każdym etapie procesu karnego, niezależnie od tego, czy klient jest ofiarą, oskarżonym czy świadkiem.

Ochrona interesów klienta na etapie wstępnego dochodzenia

Usługi prawnicze w Olsztynie w sprawach karnych pozwalają na profesjonalną ochronę osób fizycznych i prawnych przed bezprawnymi lub nieuzasadnionymi oskarżeniami, bezprawnym skazaniem, ograniczeniem praw i wolności. Prawnik posiada duże doświadczenie, dogłębnie analizuje wszystkie dowody, powołuje świadków do sprawy i wykonuje wszelkie czynności wymagane przez prawo dla obrony klienta. 

Jakie działania prowadzi prawnik w sprawach karnych?

 • Doradza szczegółowo w postępowaniach karnych, analizuje dostępne materiały i okoliczności sprawy, aby chronić klienta przed niewłaściwymi krokami i zwiększyć szanse na pomyślny wynik sprawy.
 • Przeprowadza analizę prawną okoliczności
 • Zbiera dowody niezbędne do uzasadnienia sytuacji prawnej podejrzanego, oskarżonego, skazanego
 • Opracowuje pozycję prawną ofiary, podejrzanego, oskarżonego, skazanego
 • Zapewnia wsparcie prawne postępowania karnego na etapie przesłuchania, śledztwa, kontroli przedprocesowej i sądowej sprawy karnej, aby zapobiec presji organów ścigania i zwiększyć szanse na przekwalifikowanie artykułu
 • Przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty proceduralne
 • Chroni interesy klienta we wszystkich instancjach sądowych, organach dochodzeniowych, organach ścigania itp.

Jednym z najtrudniejszych etapów jest moment wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Niezbędne jest szybkie i skuteczne wyrażanie opinii na temat jednego lub drugiego zagadnienia w sądzie. W związku z tym wymagana jest dobra znajomość prawa karnego i procesu, a także znaczne doświadczenie w uczestniczeniu w postępowaniach sądowych. Bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie praktycznie nie ma szans na samodzielne radzenie sobie z problemami.