Prawo podatkowe

Kwota wolna od podatku – czym jest, kogo dotyczy i ile wynosi?

Wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce

Kwota wolna od podatku, to kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Jej wysokość ma zasadniczy wpływ na poziom życia najuboższych obywateli.

W naszym kraju wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od dochodów podatnika. Dokładniej jej stawki prezentują się następująco:

 • Dochody poniżej 8 tys zł rocznie – brak podatku do zapłacenia
 • Dochody w przedziale od 8 tys zł do 13 tys zł rocznie – kwota wolna od podatku od 8001 zł do 3091 zł
 • Dochody w przedziale od 13 tys. zł do 85 528 zł rocznie – wota wolna od podatku 3091 zł
 • Dochody w przedziale od 85 528 zł do 127 tys. zł rocznie – kwota wolna od podatku od 3091 zł do 0 zł

Warto pamiętać, że posiadanie przez podatnika dochodów poniżej kwoty wolnej od podatku nie zwalnia go z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku nie dotyczy:

 • Podmiotów, opodatkowanych liniowo
 • Podmiotów, czerpiących przychody z kapitałów pieniężnych
 • Podmiotów, uzyskujących przychód ze sprzedaży i obrotu nieruchomości
 • Podmiotów, rozliczających się w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • Podmiotów, czerpiących przychody w oparciu umowy o dzieło/zlecenie, jeżeli wynagrodzenie nie przekracza 200 zł
 • Podmiotów, rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Kwota zmniejszająca podatek

Wysokość kwoty wolnej od podatku ma również wpływ na tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym wyższa kwota zmniejszająca podatek, a tym samym podatnik zapłaci mniej z tytułu podatku dochodowego.

Stawki kwoty zmniejszające podatek w Polsce prezentują się następująco:

 • Dochody poniżej 8 tys zł rocznie – kwota zmniejszająca podatek 1440 zł
 • Dochody w przedziale od 8 tys zł do 13 tys zł rocznie – kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
 • Dochody w przedziale od 85 528 zł do 127 tys. zł rocznie – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną zgodnie ze wzorem: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) + 41 472 zł

Kwota wolna od podatku w innych krajach Europy

Niestety, ale Polska na tle innych krajów europejskich wypada słabo pod względem wysokości kwoty wolnej od podatku. W naprawdę wielu państwach, jest ona zdecydowanie wyższa.

Przykładowo w poniżej wymienionych krajach kwota wolna od podatku wynosi:

 • Austria – 11 000 EUR
 • Belgia – 8 680 EUR
 • Chorwacja – 26 400 HRK
 • Cypr – 19 500 EUR
 • Czechy – 165 699 CZK
 • Dania – 46 630 DKK
 • Estonia – 1 728 EUR
 • Finlandia – 16 100 EUR
 • Francja – 5 963 EUR
 • Grecja – 5 000 EUR
 • Hiszpania – 5 550 EUR
 • Holandia – 2 103 EUR
 • Irlandia – 8 250 EUR
 • Litwa – 200 EUR
 • Luksemburg – 11 265 EUR
 • Łotwa – 540 LVL
 • Malta – 11 900 EUR
 • Niemcy – 8 130 EUR
 • Norwegia – 56 550 NOK
 • Portugalia – 4104 EUR
 • Rumunia – 0 – 3 000 RON
 • Słowacja – 0 – 19 458 EUR
 • Słowenia – 3 302 – 6 519 EUR
 • Szwecja – 18 800 SEK
 • Węgry – 0 HUF
 • Wielka Brytania – 11 500 GBP
 • Włochy – 4 800 EUR

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej od podatku w Polsce

W październiku 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że ówczesna wysokość kwoty wolnej od podatku w Polsce, czyli 3089 zł jest zdecydowanie zbyt niska i nakazał rządowi jej podwyższenie. Trybunał swoją decyzję uzasadnił, wskazując na to, że ciężar podatku nie może być większy niż jest to absolutnie konieczne, a obowiązek jego płacenie nie może prowadzić obywatela do nędzy. Dlatego opodatkowaniu powinien podlegać dochód co najmniej przekraczający minimum egzystencji. Wniosek do TK w tej sprawie wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich.